Små klasser fra 1.-10. klassetrin 

På Helios er der fokus på et alsidigt program med mange aktiviteter og højt fagligt indhold, tilpasset den enkelte elevs interesser og niveau. Klassernes sociale liv og fællesskabet – dels i de enkelte klasser, men også klasserne imellem – har høj prioritet.

Helios er et godt og rart sted at gå i skole. Der er:

  • Få elever i hver klasse
  • Godt kammeratskab
  • Ingen mobning
  • En mødeprocent på 95 pct. taler for sig selv!

Der tilbydes undervisning i folkeskolens fag, og herudover er der mulighed for valgfag som ridning, fiskeri, kagekunst, håndværk.

_____

Folkeeksamen og Folkeskolens Afgangsprøver

På et skoleår gennemføres fire såkaldte folkeeksaminer. Her fremlægger eleverne på hvert klassetrin deres resultater fra de foregående 3 måneder for forældre, socialrådgivere, indbudte gæster og venner af skolen. De unge bliver således vant til faglig fremlæggelse, og til at modtage feedback.

De ældste elever afslutter med folkeskolens prøver efter 9. og 10. klasse  i et eller flere fag.

Ved skoleårets afslutning er der afsluttende prøver for samtlige elever. Prøverne er såvel praktiske som teoretiske.

Vi Henter dagelever hjemme om morgenen og køre hjem igen efter skoledagen.

kontakt skoleleder yderligere oplysinger:
Susan Steffensen
susan@friskolen-helios.dk
51 97 77 33

Se vores STU tilbud

Se vores Ressourceforløb