Ressourceforløb

Hvad er et ressourceforløb?

“En individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet” ifølge Beskæftigelsesministeriet.

Hvad indeholder et ressourceforløb?

 • den enkelte får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen.
 • en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Det er ofte en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver koordineret på tværs.

Det kan f.eks. være:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog / terapeut / coach
 • Aktivitetstilbud
 • Støtte- og kontaktperson
 • Socialpædagogisk bistand
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion

Alle ovenstående eksempler kan tilbydes på Friskolen Helios.

Se vores STU tilbud

Se Vores 1-10 klasse

Kørselsordning

Vi henter dagelever hjemme om morgenen og kører hjem igen efter skoledagen.

Kontakt skoleleder for yderligere information:

Susan Steffensen
susan@friskolen-helios.dk
51 97 77 33

Ressourceforløb

Hvad er et ressourceforløb?

“En individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet” ifølge Beskæftigelsesministeriet.

Hvad indeholder et ressourceforløb?

 • den enkelte får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen.
 • en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Det er ofte en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver koordineret på tværs.

Det kan f.eks. være:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog / terapeut / coach
 • Aktivitetstilbud
 • Støtte- og kontaktperson
 • Socialpædagogisk bistand
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion

Alle ovenstående eksempler kan tilbydes på Friskolen Helios.

Se vores STU tilbud

Se Vores 1-10 klasse