Velkommen til Friskolen-Helios

Helios er en friskole for børn og unge (fra 1-10 klasse), som har behov for trygge rammer og ekstra støtte for at trives med at gå i skole. Vi har fokus på hver enkelt elevs situation og tilrettelægger deres skoleforløb sådan at det tilgodeser netop deres ønsker, interesser og behov.

Mange af vores elever har været utilpassede i tidligere skoleforløb, og er skoletrætte eller ligefrem nervøse for at gå i skole pga. Mobning eller en følelse af nederlag.

Vi lægger stor vægt på at eleverne får mange oplevelser og at skolens program er afvekslende og varieret. Som en del af undervisningen indgår sport og sundhed, kreative fag, naturoplevelser og undervisning i praktiske fag.

Skolen vil med alsidige undervisningsmetoder placere den enkelte elev i centrum og har som mål at styrke elevens selvtillid, selvstændighed, medansvarlighed og hele sociale indstilling.

“De unge skal være glade for at gå i skole. De skal have ejerskab og indflydelse. De skal have mange oplevelser og et program der giver mening.”

Vores Pædagogik

Helios lægger i sit socialpædagogiske arbejde vægt på, at den enkelte skal anerkendes for det, han/hun er og bidrager med til det fællesskab, som skal bygges op mellem alle – uanset hvem de er. Der lægges dermed fokus er på den enkelte – og på fællesskabet.

At møde menneskene i vores målgruppe kræver åbenhed af os, og det kræver, at vi har noget på hjerte, som vi gerne vil dele med dem og tage dem med i. Det kræver af os, at vi er klar over, at vores pædagogiske tilgang er en proces, som tager tid.

Vi er opmærksomme på, at der skal komme gode resultater ud af processen. At læring og udvikling er afhængig af en positiv tilgang, men også af at de unge mødes med forventninger og krav om forandring og i særdeleshed, at de selv inddrages i at sætte mål op for egen udvikling samt i evaluering af fremskridt og udvikling.

________

Generelt kan det siges, at elever skal komme i en god udvikling, at de skal tilegne sig færdigheder af både praktisk, uddannelsesmæssig og social karakter – altså et bredt spektrum af Life Skills – og at de skal opdage, at der er plads til dem i et fællesskab.

Vi arbejder helhedsorienteret med den enkelte, hvilket vil sige, at vi i videst muligt omfang inddrager elevens eget netværk. Vi hjælper med at skabe kontakt, hvis dette er nødvendigt og derudover inddrager vi naturligvis alle de relevante samarbejdspartnere.

En stor del af det pædagogiske arbejde med vores unge er, at de bliver inddraget i dagligdagen og får indflydelse på, hvad denne dagligdag skal indeholde.

Velkommen til Friskolen-Helios

Helios er en friskole for børn og unge (fra 1-10 klasse), som har behov for trygge rammer og ekstra støtte for at trives med at gå i skole. Vi har fokus på hver enkelt elevs situation og tilrettelægger deres skoleforløb sådan at det tilgodeser netop deres ønsker, interesser og behov.

Mange af vores elever har været utilpassede i tidligere skoleforløb, og er skoletrætte eller ligefrem nervøse for at gå i skole pga. Mobning eller en følelse af nederlag.

Vi lægger stor vægt på at eleverne får mange oplevelser og at skolens program er afvekslende og varieret. Som en del af undervisningen indgår sport og sundhed, kreative fag, naturoplevelser og undervisning i praktiske fag.

Skolen vil med alsidige undervisningsmetoder placere den enkelte elev i centrum og har som mål at styrke elevens selvtillid, selvstændighed, medansvarlighed og hele sociale indstilling.

“De unge skal være glade for at gå i skole. De skal have ejerskab og indflydelse. De skal have mange oplevelser og et program der giver mening.”

Vores Pædagogik

Helios lægger i sit socialpædagogiske arbejde vægt på, at den enkelte skal anerkendes for det, han/hun er og bidrager med til det fællesskab, som skal bygges op mellem alle – uanset hvem de er. Der lægges dermed fokus er på den enkelte – og på fællesskabet.

At møde menneskene i vores målgruppe kræver åbenhed af os, og det kræver, at vi har noget på hjerte, som vi gerne vil dele med dem og tage dem med i. Det kræver af os, at vi er klar over, at vores pædagogiske tilgang er en proces, som tager tid.

Vi er opmærksomme på, at der skal komme gode resultater ud af processen. At læring og udvikling er afhængig af en positiv tilgang, men også af at de unge mødes med forventninger og krav om forandring og i særdeleshed, at de selv inddrages i at sætte mål op for egen udvikling samt i evaluering af fremskridt og udvikling.

Generelt kan det siges, at elever skal komme i en god udvikling, at de skal tilegne sig færdigheder af både praktisk, uddannelsesmæssig og social karakter – altså et bredt spektrum af Life Skills – og at de skal opdage, at der er plads til dem i et fællesskab.

Vi arbejder helhedsorienteret med den enkelte, hvilket vil sige, at vi i videst muligt omfang inddrager elevens eget netværk. Vi hjælper med at skabe kontakt, hvis dette er nødvendigt og derudover inddrager vi naturligvis alle de relevante samarbejdspartnere.

En stor del af det pædagogiske arbejde med vores unge er, at de bliver inddraget i dagligdagen og får indflydelse på, hvad denne dagligdag skal indeholde.