Interview med Benjamin og Henrik

 

Benjamin arbejder sammen med undertegnede en gang om ugen. Det er mest dagligdags renoverings -og vedligeholdsopgaver han udfører samt diverse håndværkeropgaver eller havearbejde. Til stor glæde for mig og forhåbentlig ham selv. Jeg er blevet bedt om at lave et lille interview med Benjamin. Det kommer her:

Henrik, håndværkslærer

Spørgsmål til Benjamin

Hvilke arbejdsopgaver har du været med til at udføre? Jeg har været med til at bygge lette vægge og en dobbeltdør i værkstedet. Hvor vi deler værkstedet i 2 dele. Så der er en bedre opdeling af værkstedet og Håndværk og Design. Jeg hjælper i haven og med mange andre små opgaver som: Skifter termostater på -og udlufter radiatorerne, renser tagrender, sorterer affald og kører med på genbrugspladsen, sat julebelysning op, vedligehold af biler.

Hvad er en typisk arbejdsdag? Vi starter med at planlægge dagen og går så i gang. Nogle gange fortsætter vi på sidste uges projekt så jeg kan være med fra start til slut. Vi har ikke for mange pauser da de af og til bliver glemt når vi er godt i gang med arbejdet.

Hvem arbejder du sammen med? Jeg arbejder mest med Henrik og Kurt. Vi arbejder alle godt sammen og har det sjovt. Der er en god tone men der er dog en del ”værkstedshumor”.

Hvad gør arbejdsdagen for resten af din skoleuge? At jeg har mere overskud til resten af ugen med alt det faglige. Jeg sover også godt om natten når vi har knoklet.

Spørgsmål til Henrik

Hvordan er det at arbejde sammen med mig? Det er nemt fordi jeg er altid i godt humør og jeg vil gerne arbejde.

Hvad tænker du jeg lærer af at arbejde sammen med dig den ene gang i ugen? Lærer lidt om planlægning af projekter og her under også indkøb og udførelse, er med til projekter fra start til slut/ værktøjs lære.

Hvordan tænker du jeg kan bruge mine færdigheder i fremtiden? Ser ikke der er nogle grænser, du kan lære mange ting og får også lært en god arbejdsmoral.

Hvad tænker du jeg skal blive bedre til både socialt og fagligt? Dansk, matematik og fysik/kemi. Læs og forstå, udregning af ting og ved om det er godt at bruge de produkter man har til rådighed.

Hvor ser du mig henne om 5-10 år? Bag rattet i en lastbil ved T`Ravns transport.

Hvad tænker du jeg ville være god til, hvis jeg ikke skulle være lastbilchauffør? Du kunne blive en god håndværker eller mekaniker.

Hvilken branche ville du anbefale mig at søge ugentlige praktik dage i? Hos en mekaniker.

Hvordan syntes du jeg klarer mig når jeg arbejder sammen med dig? Du klarer dig godt, fordi du lytter og ikke er bange for at tage fat af dig selv.