… for dig som har brug for et STU forløb, som er tilpasset lige præcis dig.

Unge som ikke kan tage en ungdomsudddannelse fx på teknisk skole, fordi de har ADHD eller har andre udfordringer som gør, at de ikke kan trives der, kan få bevilget en STU uddannelse.

Du kan tage STU uddannelse på Friskolen Helios. STU programmet bliver tilpasset sådan, at det passer til lige netop til dig. Se mere om de forskellige muligheder for STU i Holsted her.

Det er din UU vejleder, som sammen med dig laver en plan for, hvor du skal tage din STU og hvilke mål, du skal arbejde med. Hvis du vil tage en STU i Holsted, skal du derfor kontakte din UU vejleder.

Skal du i gang med en STU uddannelse?

På skolen har du mulighed for at være med i mange forskellige produktioner. Vi tager udgangspunkt i, hvad du gerne vil i gang med og så bygger videre derfra. Vi har for eksempel en tømrerlinje, et mekanikerværksted og et køkken, hvor der hver dag laves mad til alle på skolen.

Du kommer til at gå sammen med uddannede håndværkere og fagfolk og du får rigtige arbejdsopgaver ligesom på en hvilken som helst anden arbejdsplads. I vores forskellige produktioner gælder det om at lære, hvordan man anvender de forskellige slags værktøj og du er også med til at planlægge den arbejdsopgave, vi udfører. 

Du skal lære praktiske færdigheder

Undervisningen i vores produktioner er det, man kalder erhvervsrettet. Det betyder, at du opnår direkte kompetencer, som du kan anvende senere i din uddannelse eller beskæftigelse indenfor det håndværksmæssige eller praktiske felt. For at blive dygtig til håndværksmæssige og praktiske ting har du brug for at øve dig. Du er nødt til at prøve igen og igen, før du bliver god til det.

Når du er færdig med din uddannelse hos os, har du lært nogle færdigheder, som du kan bruge fremover. Det er vigtigt, at du kan nogle ting, når du senere skal ud og finde arbejde. Vi viser dig, hvordan man gør og du får lov til at øve dig, indtil du får det lært.

Du skal udrette noget

Det er dejligt, at være med i en produktion. Du er med til at lave noget, og du kan med det samme se resultatet af dit arbejde. Så opdager du, at du faktisk kan en hel masse. At producere giver god selvtillid og et godt selvværd, fordi du ser, hvad du er i stand til. Hverdagen i produktionerne er en god arbejdsform. Det er for de fleste en positiv oplevelse at udføre arbejdsopgaver sammen med andre. Det kan være opgaver, hvor vi sammen skal anstrenge os og klare noget, der er svært. Når dagen er slut, kan vi nyde resultatet af vores arbejde.

Du kan lære at rejse – hvis du vil

Du lærer meget af at fjerne blikket fra dig selv og komme ud i den store vide verden. Din horisont bliver udvidet – det vil sige, at du ser og oplever mange nye ting, som du ellers aldrig ville kunne forestille dig. Det gør, at man vokser som person. Man bliver klogere på sig selv, mere selvsikker og måske modigere

Du lærer engelsk “helt automatisk”

På skolen er mange mennesker fra hele Europa. De snakker engelsk sammen. De er rigtig flinke og de tager sig ikke af, at du måske ikke er supergod til engelsk i begyndelsen. De har heller ikke været vant til at snakke engelsk i begyndelsen – så de kender det godt! Inden du ser dig om, snakker du engelsk med dem – i køkkenet, i spisesalen eller til caféaften. Det går helt af sig selv. 

Du kan godt tage et par 9. klasses fag

– hvis du synes du har mod på det.

Du kan også inkludere din fritidsinteresse i din STU plan

Fx karate, brætspil eller andre klubaktiviteter “ude i byen”. Det gælder fx hvis din STU plan indeholder mange mål indenfor social træning.

Du har god kontakt til din lærer

Vi går for det meste sammen i små grupper med en lærer og to – tre unge. Vi har det godt sammen i gruppen og der er mulighed for at gå og snakke om alt muligt. Vi behøver ikke at forholde os til en masse mennesker og kan koncentrere os om den opgave, vi skal klare sammen.

En vigtig del af undervisningen i produktionerne er en tæt kontakt til en voksen, som du kan stole på og som tager sig tid til dig. Læreren viser dig stille og roligt, hvordan det skal gøres. Du kan spørge om alt og behøver ikke at være bange for, at der er andre, der griner af dig.

Mange af vores elever har haft mange nederlag, før de er startet hos os. De føler, at de ikke duer til noget. For mange af dem er en hverdag i produktionerne et vendepunkt for dem. Stille og roligt ser man resultatet af sit arbejde og får en masse succesoplevelser. Det er et langt sejt træk at skifte identitet fra at være den, der ikke duer til noget, til at være den, der er dygtig til noget. Når du er færdig med din uddannelse hos os, har du således fået vendt det negative billede, du eventuelt havde af dig selv og fået opbygget dit selvværd og din selvtillid. 

Du bliver dygtigere med tiden og kan tage mere ansvar

Når du har været et stykke tid i den samme produktion, har du efterhånden lært en masse. Så kan du sikkert selv se, hvad der skal gøres og hvordan en opgave skal løses. Efterhånden som du bliver dygtigere, får du mere og mere ansvar og du får lov til selvstændigt at løse opgaver og få ansvaret for at passe et område.

Hvis du på den måde får overladt ansvaret for et område, så er du allerede begyndt at tage ejerskab. At tage ejerskab betyder at lade som om, at du ejer noget. Så skal du selv passe på tingene, som om det var dine. I vores produktioner lærer du også at tage ejerskab. Det er en meget vigtig ting at kunne, når du en dag skal have et job. En arbejdsgiver vil nemlig gerne have en medarbejder, der selvstændigt kan passe et område.

I vores produktioner bliver du parat til ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Du gennemgår en stor personlig og faglig udvikling, hvor du vokser i selvværd og erhverver dig direkte kompetencer. På den måde bliver du i stand til at tage ansvar for dig selv og forsørge dig selv.