Fakta om Helios

Velkommen til Holsted!

Du kan også komme forbi på vores cafeaftener, hvor husorkesteret optræder med et bredt spektrum af levende musik. Cafeaftner frem til efterårsferien er torsdag aften fra 19.30 – 21.00 i alle lige uger.

Vi tilbyder foredrag til interesserede.

Leder, Susan Steffensen
Susan@friskolen-helios.dk eller Susan@botilbudet-holsted.dk.

Socialrådgiver Linette
linette@friskolen-helios.dk

Pædagogiske metoder

Mentalisering og KRAP er nogle af de metoder, vi anvender. Sammen med andre lærere og pædagoger i Vejen Kommune er vi meget optaget af at udvikle nye undervisningsmetoder. Vi er åbne for resultaterne af ny forskning.  Der er ikke kun én metode, der virker. Menneskene og udfordringerne er forskellige, metoderne må også være forskellige.

Aktiviteter organiseret sammen med det kulturelle netværk “Tvind”

Fx

  • OL i Tvind. Et sportsstævne, hvor omkring 500 børn og unge dyster i 60 dicipliner. Det er sjovt og der er plads til alle. Se mere her: Film fra OL på Tvind.
  • Efterårskoncert. Et arrangement, hvor eleverne fra skoler og opholdssteder fremviser deres talenter for hinanden. Efterårskoncerten er afslutning på en måned med fokus på kunst og kultur.
  • Sommerteater i Juelsminde. Der er rigtig meget læring i at lave teater og opføre det for publikum. De seneste år har vi i Holsted opført: Oliver Tvist. Skatteøen. Bølle Bob og Ronja røverdatter.
  • Vinterkoncert: En gang om året i januar eller februar, mødes mange hundrede elever, forældre, lærere, venner og bekendte til en stor dag med et pust fra en anden verden. Her bliver god klassisk musik og moderne musik fra hele verden serveret med stor indlevelse og fornemmelse for eleverne. Temaet i 2017 “What a Wonderful World” blev udtrykt gennem smuk og bevægende dans, en flot klaverkoncert af Chopin, musikstykker i mange former, og kulminerede med selve sangen, fremført af kor, orkester og unge dansere. Det blev en folkebegivenhed i Holstebro Musikteater og på Borreby Teater.

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at henvende dig på mail med dine spørgsmål.

Pædagogisk tilgang

Mottoet for undervisningen er fortsat: Liv, lyst og lærdom. De unge skal være glade for at gå i skole. De skal have ejerskab og indflydelse. De skal have mange oplevelser. Et program der giver mening. Relationerne er vigtige. Lærere og pædagoger giver ikke op. En af rammerne er, at man ikke kan blive smidt ud. Det er nyt for de fleste.

Vi gennemfører rejser i Danmark og til andre lande. Vi holder folkeeksamen hver 4 måned. Vi er internationalt orienteret. Har praktikanter fra alverdens lande, som bidrager til undervisningen i engelsk, og deler ud af deres overskud til vores elever – igennem systemet kaldet ”best buddy”. Et anerkendt system, som vinder frem.

Tilsyn

Botilbudet er godkendt efter § 107 i lov om social service. Socialtilsyn Syd fører tilsyn med botilbuddet.

Friskolen Helios har driftoverenskomst med Vejen kommune som fører tilsynet.

Som andre institutioner er vi underlagt tilsyn af flere myndigheder. Vi har bl. a. haft kontrolbesøg  af Arbejdstilsynet, Brandtilsynet og Levnedsmiddelkontrollen. I de seneste mange år har vi haft elitesmiley.

Om Friskolen Helios og Botilbuddet i Holsted

Begge institutioner er startet i 2006 af mennesker med pædagogiske rødder i Tvind.

Botilbudet i Holsted er en fond. Friskolen Helios er oprettet som en forening.

Begge institutioner er beskrevet i vedtægter, som gør det klart, at ingen kan have økonomisk vinding – hverken medlemmerne af bestyrelsen eller andre. Institutionerne aflægger reviderede regnskaber, der efterfølgende godkendes af de relevante myndigheder.

Om lærergruppen

Lærergruppen er en betegnelse for en gruppe mennesker, der hver især har taget stilling til at ville være del af et fællesskab. Det er ikke nogen juridisk enhed, det er ikke nogen organisation, forening, fond, institution eller i den forstand noget som helst, der eksisterer en kategori for. Lærergruppen består af mennesker, der hver især har taget personlig stilling til at ville leve deres liv i en kollektiv samlivsform, i en kortere eller længere periode. Lærergruppen er således et fællesskab, men ikke en organisation i juridisk forstand.

De medarbejdere i Holsted, som er i Lærergruppen, har de samme ansættelsesvilkår som øvrige medarbejdere.

Mange mennesker i Lærergruppen i Danmark arbejder med pædagogik , men hovedparten af lærere og pædagoger og andre ansatte i ”Tvind” samarbejdet, er ikke i Lærergruppen. Menneskene i Lærergruppen arbejder sammen i netværksgrupper, som til stadighed udvikler pædagogikken og inspirerer hinanden, som man gør i andre grupper.

Om Lærergruppens arbejde

Lærergruppen er betegnelsen for den gruppe mennesker, der startede skoler i 1970’erne. En del var lærere, men der var også andre, som delte interessen i at udvikle en ny form for pædagogik, som i højere grad inddrog virkeligheden i undervisningen.

Skolearbejdet udviklede sig igennem 25 år til at omfatte en lang række efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler. Det blev kaldt Skolesamvirket Tvind. Forskellige målgrupper af elever deltog på skolerne. En række pædagogiske principper og gode traditioner og højdepunkter blev udviklet af lærerne.

Et andet eksempel på lærergruppens arbejde er Tvindkraft, som i 20 år var verdens største vindkraftværk. Tvindkraft blev bygget af Mølleholdet fra 1975-1978. De allerfleste var frivillige. På trods af skepsis og negativ omtale, ankom tusinder af mennesker for at se hvordan en flok frivillige opførte verdens største vindkraftværk. Danmark fik aldrig atomkraft og idag er vindmølleindustrien en betydelig faktor.

Om "Tvind"

For os er Tvind et kvalitetsmærke. Vi bygger videre på den nyskabende pædagogik og de erfaringer, som blev udviklet fra 1970-74, hvor Den rejsende Højskole, Det Nødvendige Seminarium og Tvind Efterskole startede i Tvind i Vestjylland.

Selve navnet Tvind var navnet på den gård, hvor de nye skoler blev opført på markerne. Navnet kommer af, at Madum bæk ”tvinder”, dvs vestjysk for at slå et sving.

Skolearbejdet udviklede sig igennem 25 år til at omfatte en lang række efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler. Det blev kaldt Skolesamvirket Tvind. Forskellige målgrupper af elever deltog på skolerne. En række pædagogiske principper og gode traditioner og højdepunkter blev udviklet af lærerne.

Et andet eksempel på lærergruppens arbejde er Tvindkraft, som i 20 år var verdens største vindkraftværk. Tvindkraft blev bygget af Mølleholdet fra 1975-1978. De allerfleste var frivillige. På trods af skepsis og negativ omtale, ankom tusinder af mennesker for at se hvordan en flok frivillige opførte verdens største vindkraftværk. Danmark fik aldrig atomkraft og idag er vindmølleindustrien en betydelig faktor.