Afgangsprøver 2017


Den første uge i maj fandt de skriftlige prøver sted i dansk og matematik. Elevernes første prøver var retskrivning og læsning. Alle som deltog, arbejdede hårdt og seriøst med opgaverne, og blev ved lige til sidste minut. Så var der for første gang matematik uden hjælpemidler elektronisk i år. Eleverne havde haft mulighed for at prøve den digitale måde ugen før prøven, så det var ikke helt fremmed for dem. Matematik med hjælpemidler var dog stadigvæk på papir, og her blev der også virkelig knoklet igen-nem. Skriftlig fremstilling i dansk, var for første gang i år også digitalt. Det betød, at eleverne kunne gå på nettet, for at finde nogle svar på emnerne, og eleverne havde også her ugen før prøvet denne meto-de. De mundtlige prøver er endnu ikke helt færdige, men dansk og engelsk er godt overstået. Eleverne gjorde hver især hvad de kunne, for at opnå den bedst mulige karakter, og det blev også at se på resultaterne. I den sidste uge er der prøve i madkundskab, hvor 2 elever skal op, og de har trukket henholdsvis frokoster og økologi, så det bliver spændende. Den sidste prøve er mundtlig matematik, som er for både 9. klasse og 10. klasse. Jeg har aldrig tidligere oplevet, at eleverne har arbejdet så hårdt for deres afgangsprøver. De elever, som vi har i år, har gjort en fantastisk indsats. Anne Marie Madsen  
Årets afgangsprøver FSA FS10