En Anderledes Skole

Helios er en anderledes skole, for børn og unge som har behov for trygge rammer og ekstra støtte for at trives med at gå i skole.

.

Det har vi fokus på

FRA SKOLETRÆT TIL GLAD ELEV

Vi har fokus på hver enkelt elevs situation og tilrettelægger deres skoleforløb sådan at det tilgodeser netop deres ønsker, interesser og behov. Vi ved godt, at ting tager tid.

AFGANGSPRØVER OG FREMTIDSPLANER

Vi har et højt ambitionsniveau når det gælder eksamener. Nogle elever bruger flere år på at tage 9. klasse, men den kommer i hus til sidst. Fremtidsplanerne arbejder vi på løbende

TRYGGE RAMMER OG GODT SOCIALT MILJØ

Vi har små klasser og engagerede lærere som møder eleverne i øjenhøjde. Eleverne trives med de faste rutiner og muligheden for at få en time out. Det giver ro på.

KULTURER PÅ TVÆRS

Vi arbejder målrettet med positive fællesskaber og kan tilbyde et inkluderende internationalt skolemiljø hvor forskellighed og tolerance hyldes. Hos os er tosprogethed en styrke.

Vores Skole

Helios er en friskole for børn og unge (fra 1-10 klasse), med behov for trygge rammer og ekstra støtte for at trives i skolen. Vi har fokus på hver enkelt elevs situation og tilrettelægger deres skoleforløb alt efter netop deres ønsker, interesser og behov.

Vi lægger stor vægt på at eleverne får mange oplevelser og at skolens program er afvekslende og varieret. Sport og sundhed indgår som en del af undervisningen samt kreative fag, naturoplevelser og undervisning i praktiske fag.

Skolen vil med alsidige undervisningsmetoder placere den enkelte elev i centrum og har som mål at styrke elevens selvtillid, selvstændighed, medansvarlighed og hele sociale indstilling.

Vores tilbud

1-10 klasse

Helios har fokus på et alsidigt program med mange aktiviteter og højt fagligt indhold, tilpasset den enkelte elevs interesser og niveau. Klassernes sociale liv og fællesskabet – dels i de enkelte klasser, men også klasserne imellem – har høj prioritet.

STU

Programmet tager udgangspunkt i dig og dine ønsker for fremtiden. Du har helt sikkert stærke sider og særlige interesser, og det er dem du skal udvikle på denne uddannelse. Du skal lære at bruge hænder og hoved til at udrette noget.

Målgrupper

Vores tilbud henvender sig til børn og unge i alderen 7-18 år med adfærds -og tilknytningsforstyrrelser. Dette er børn og unge der er præget af ringe, utrygge eller skiftende voksenkontakt i et svagt familienetværk.

Børn og unge med:
• Opmærksomhedsforstyrrelse
• Autismespektrum
• Personlighedsforstyrrelse
• Omsorgssvigt
• Indadreagerende adfærd
• Adfærds – og
tilknytningsforstyrrede.

Vi henter dagelever derhjemme om morgenen og kører dem hjem igen efter skoledagen.

 

kontakt skoleleder yderligere oplysinger:

Susan Steffensen
susan@friskolen-helios.dk
51 97 77 33

w

Oplevelser fra Helios

Vi arbejder med de 5 sanser

Vi arbejder med de 5 sanser

STU-programmets kokkelinje i Holsted - vi arbejder med alle fem sanser    STU-programmet er rettet mod unge med handicap og særlige behov, som ikke er i stand til at gennemføre en almindelig uddannelse. STU-uddannelsesperioden har storbetydning, da den forbereder...

Natur og Kultur – oplevelser i Danmark

Natur og Kultur – oplevelser i Danmark

Natur og Kultur - oplevelser i Danmark  Mellemtrin 3, bedre kendt som Thorbjørn, Bastian, Benjamin, Casper, Sara, Lille jan og Lise har brugt månederne efter Corona genåbningen til at opleve Danmark i nye sammenhænge. Hvad ligger der af spændende oplevelser, derude i...